Preuzmi: 

Izvestaj sa Skupstine akcionara od 28,06.2021.g. u pdf formatu