Preuzmi: 

Izvestaj sa Skupstine akcionara od 29,06.2020.g. u pdf formatu