Preuzmi: 

Izvestaj sa Skupstine akcionara od 14,06.2024.g. u pdf formatu

Arhiva: 

Izvestaj sa Skupstine akcionara od 29,06.2023.g. u pdf formatu
Izvestaj sa Skupstine akcionara od 28,06.2022.g. u pdf formatu