Na osnovu čl. 66 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (''Službeni glasnik RS'' br. 47/2006) i čl. 3. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (''Službeni glasnik RS'' br. 100/2006 i 116/2006) objavljuje se:

 

IZVOD IZ FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA GOŠA FOM a.d.

 

 

 IZABERITE GODINU

 

Godišnji izveštaji